Firma LINE, s.r.o. vznikla v októbri 1992. Predmetom jej činnosti je vodorovné dopravné značenie. Pôsobí na území Slovenskej republiky.
 

Zhotovuje kompletné vodorovné dopravné značenie na diaľniciach, cestách, parkoviskách, cyklistických chodníkoch, halách  a iných priestranstvách. Na realizáciu vodorovného dopravného značenia používa farby domácej a zahraničnej výroby.

 

SLUŽBY:
 

  • odstránenie nefunkčného dopravného značenia

  • predznačenie

  • nástrek dopravného značenia – vodiace a deliace čiary, priechody pre chodcov, parkovacie boxy, znaky a iné plochy

  • nástrek dočasného dopravného značenia

  • reflexná úprava

 

 


    

 


 
 
 
Pod Kalváriou 19
080 01 Prešov

051/ 771 06 14
0903 904 302

linepresov@gmail.com